Czynności notarialne

Oferta

Czynności Notarialne

Akt notarialny

Usługi notarialne, takie jak sporządzanie dokumentów w formie aktu notarialnego, powinny być wykonywane tylko przez licencjonowanych notariuszy.

Darowizna

Każde podmioty prawne, w tym osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, mogą pełnić rolę dawcy i beneficjenta w umowie darowizny.

Księgi Wieczyste

Księgi wieczyste to oficjalny rejestr nieruchomości, który dostarcza najważniejsze i najbardziej aktualne informacje o statusie prawnym danej nieruchomości.

Depozyt Notarialny

Depozyt notarialny jest pewną gwarancją dla stron umowy. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przechowywanych wartości.

Dziedziczenie

Dziedziczenie to proces, w którym majątek zmarłej osoby (wszystkie jej dobra i zobowiązania) przechodzi na osoby uprawnione, tzw. spadkobierców.

Doręczenie Oświadczeń

Przekazywanie oświadczeń to jeden z rodzajów czynności notarialnych. Nasze biuro specjalizuje się w tym zakresie, respektując przepisy zawarte w kodeksie postępowania cywilnego.

Testament

Testament umożliwia nam decydowanie o dysponowaniu naszym majątkiem w przypadku śmierci. Jego sporządzenie nie wymaga formy aktu notarialnego.

Hipoteka

Hipoteka jest formą zabezpieczenia dla instytucji finansowych, takich jak banki, w przypadku brania przez nas kredytu. Hipoteka jest automatycznie usuwana po spłaceniu całego długu.

Najem Okazjonalny

Najem okazjonalny to prawny mechanizm stworzony w celu gwarantowania praw właścicieli lokalu mieszkalnego, gdy spotykają się z nieuczciwymi najemcami niechętnymi do opuszczenia nieruchomości.

Pełnomocnictwo

Notarialna reprezentacja prawna to proces, w ramach którego ustanawia się reprezentanta, który może działać na naszą korzyść bez naszej obecności.

Poświadczenie podpisu

Nadanie twojemu podpisowi statusu oficjalnego poprzez potwierdzenie jego autentyczności w obecności notariusza nazywane jest potwierdzeniem podpisu.

Prawo handlowe

Dbając o bezpieczny przepływ transakcji prawnych, ustawodawca wymaga, aby kluczowe działania związane z funkcjonowaniem firm handlowych były przeprowadzane w formie notarialnej.

Protokoły notarialne

Protokoły notarialne to oficjalne dokumenty sporządzone przez notariusza, które zawierają zapis czynności notarialnych, takich jak np. przeprowadzenie transakcji kupna-sprzedaży.

Rozdzielność majątkowa

Proponujemy tzw. umowę majątkową małżeńską, zwany potocznie rozdzielnością majątkową. Jest to formalność, którą każdy notariusz zna na pamięć.

Projekt Oświadczenia Aktu Notarialnego

W naszej kancelarii notarialnej oferujemy usługi sporządzania projektów różnego rodzaju dokumentów, takich jak oświadczenia, akty notarialne i wiele innych.

Lex est quod notamus
To co piszemy, stanowi prawo

Seneka Młodszy