Akt notarialny sprzedaży nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym prawem kupno i sprzedaż nieruchomości musi przyjmować formę aktu notarialnego. Akt notarialny może poprzedzać umowa przedwstępna zawarta pomiędzy kupującym i sprzedającym, bądź umowa deweloperska. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Struktura, treść, jak i sposób zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości są dość ściśle sformalizowane i określone przez przepisy.

Co zawiera akt notarialny sprzedaży nieruchomości?

Akt notarialny sprzedaży nieruchomości można podzielić na trzy części. W pierwszej znajdziemy informacje o miejscu, dacie, kancelarii, dane stron transakcji i ewentualnie osób obecnych przy oświadczeniach woli. Druga zawiera już właściwą treść oświadczenia woli, które jest zasadniczą częścią aktu notarialnego. Oświadczenie woli opisuje szczegółowe warunki tego, na co umawiają się obie strony transakcji. W trzeciej części aktu notarialnego znajdują się informacje o:

  • podatkach,
  • taksie notarialnej,
  • opłacie skarbowej

oraz sposobie ich zapłaty.

Dokumenty wymagane podczas sprzedaży nieruchomości

Sporządzenie aktu notarialnego wiąże się z koniecznością przedstawienia notariuszowi określonych dokumentów. Obowiązek ten dotyczy zarówno sprzedającego, jak i kupującego, a zakres wymaganych od sprzedającego dokumentów jest uzależniony od przedmiotu sprzedaży:

  • mieszkania,
  • działki,
  • domu.

Kupujący, niezależnie od przedmiotu zakupu, powinien dostarczyć notariuszowi dokument potwierdzający jego tożsamość. Najczęściej jest to dowód osobisty, ale może to być również paszport. W przypadku, w którym zakup nieruchomości wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania w banku i ustanowieniem hipoteki, kupujący powinien dostarczyć notariuszowi:

  • zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu,
  • umowę kredytową z bankiem.

Standardowo ustanowienie hipoteki wiąże się z koniecznością sporządzenia stosownego aktu notarialnego. W przypadku ustanowienia hipoteki na zakup nieruchomości nią obciążonej oświadczenie o ustanowieniu hipoteki jest zamieszczane w finalnej umowie sprzedaży zawartej przed notariuszem. Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie formalności, jak również kosztów obsługi transakcji.

Gdy kupującym jest małżeństwo potrzebny jest również akt ślubu lub wypis z aktu zawarcia rozdzielności majątkowej.

Akt notarialny sprzedaży nieruchomości – Warszawa, Mokotów

Czynności związane ze sporządzeniem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości przeprowadzamy w siedzibie notariusza na Mokotowie. W sytuacji, w której występują szczególne okoliczności zapewniamy możliwość dokonania czynności poza siedzibą Kancelarii. Zapewniamy obsługę na terenie całego miasta Warszawa.