Akt notarialny

Czym jest Akt notarialny?

Dokument notarialny ma unikalny charakter, jako że jego sporządzenie jest ograniczone do sytuacji, które nakazują to przepisy prawne, albo wynika z decyzji stron. Podjęcie współpracy z notariuszem zdecydowanie wzmacnia bezpieczeństwo wykonywanej operacji prawnej. Przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi dokument notarialny jest traktowany jak dokument urzędowy. Jego urzędowy status sprawia, że trudno zakwestionować jego prawdziwość, w przeciwieństwie do dokumentu pisemnego, który nie posiada takiego prawnego wsparcia. Nasz Notariat w Warszawie oferuje pomoc w sporządzaniu dokumentu notarialnego. Gorąco zachęcamy do skontaktowania się z naszym Notariatem.

Akt Notarialny Warszawa Mokotów

Usługi notarialne, takie jak sporządzanie dokumentów w formie aktu notarialnego, powinny być wykonywane tylko przez licencjonowanych notariuszy. W naszej warszawskiej Kancelarii Notarialnej, zlokalizowanej w sercu stolicy, dostarczamy szeroki zakres takich usług, obejmujących między innymi:

 • konsultacje i sporządzanie umów sprzedaży,
 • pomoc przy zawarciu umów przedwstępnych,
 • doradztwo i realizacja umów deweloperskich,
 • sporządzanie umów darowizny,
 • prowadzenie procedur dotyczących umów zniesienia współwłasności,
 • sporządzanie umów działu spadku,
 • obsługa dokumentacji związanej z umowami spółek,
 • pomoc w transakcjach przeniesienia własności nieruchomości,
 • sporządzanie umów zamiany,
 • pomoc w procesie ustanawiania służebności gruntowych i osobistych,
 • sporządzanie testamentów,
 • opracowywanie umów majątkowych małżeńskich,
 • asysta w przebiegu podziału majątku wspólnego.

Profesjonalne Usługi notarialne w Warszawie

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Notarialnej Korobowicz , która gwarantuje wykonanie czynności notarialnych na najwyższym standardzie. Wszystkie akty notarialne sporządzane przez naszych profesjonalistów są:

 • przygotowane z absolutną dokładnością,
 • zadbane pod kątem poprawności formy,
 • zgodne z treścią oświadczenia woli.

Część dokumentacji notarialnej, w tym oryginalne akty notarialne, szczególnie chronione są w naszej warszawskiej Kancelarii. Stronom przekazujemy natomiast wypisy aktu, które są wiernymi odbiciami oryginalów i mają równą moc prawną jak dokumenty pierwotne.

Po dokonaniu podpisów przez strony, nasz sekretariat wykonuje wypisy i odpisy do przesłania do sądów, urzędów skarbowych czy gmin, jak również do odbioru przez strony. Zarówno każdy wypis jak i oryginalny akt notarialny jest:

 • zszyty nicią,
 • zanitkowany,
 • opieczętowany,
 • zaparafowany na każdej stronie,
 • podpisany,
 • wprowadzony do repertorium (nadanie numeru indywidualnego).

Aby przeprowadzić czynność notarialną, prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu (telefonicznie, osobiście lub e-mailem) oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów w celu przygotowania projektu. Szczegółowej informacji dotyczącej sporządzania aktu notarialnego udzieli notariusz z naszej Kancelarii. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Do przygotowania czynności notarialnych, będziemy potrzebować ważnych i aktualnych:

 • dowodów osobistych lub paszportów,
 • w przypadku cudzoziemców
 • paszportów oraz kart pobytu,
 • reprezentanci osób prawnych muszą okazać stosowne dokumenty, takie jak zgody organów korporacyjnych,
 • pełnomocnicy powinni przedstawić i dołączyć pełnomocnictwa.