Depozyt Notarialny

Depozyt Notarialny

Depozyt notarialny jest pewną gwarancją dla stron umowy. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przechowywanych wartości.

W przypadku depozytu notarialnego, zasada jest prosta – osoba, która wpłaca pieniądze, określa warunki, na jakich mogą one zostać wydane. Te warunki muszą być oczywiście legalne. Mogą zależeć na przykład od czasu, spełnienia się określonego warunku lub zdarzenia.

Przykładowo, jeśli sprzedajemy nieruchomość, możemy poprosić kupującego o złożenie pieniędzy w depozycie notarialnym. Warunkiem ich wydania będzie przeniesienie na nas praw własności do nieruchomości. W ten sposób zabezpieczamy się przed sytuacją, w której kupujący nie wpłaci nam pieniędzy po przepisaniu nieruchomości.

Z kolei kupujący, wpłacając pieniądze na depozyt notarialny, jest pewny, że jego pieniądze są bezpieczne. Notariusz wyda je sprzedającemu tylko wtedy, gdy warunki depozytu zostaną spełnione.

Warto jednak pamiętać, że depozyt notarialny jest usługą płatną. Notariusz jest uprawniony do pobrania wynagrodzenia za przechowanie depozytu oraz za czynności związane z jego rozliczeniem. Wysokość wynagrodzenia reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Dzięki depozytowi notarialnemu, zarówno kupujący jak i sprzedający są chronieni podczas transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości. Substancję art. 108 Prawa o notariacie, notariusz jest uprawniony do przetrzymywania na rachunku kancelarii funduszy w celu zabezpieczenia zakupu nieruchomości. Sprzedający zyskuje pewność co do finansowania kupującego, podczas gdy kupujący ma możliwość zawarcia w umowie różnych klauzul umożliwiających uwolnienie środków, czyli zwrot depozytu notarialnego. Ten rodzaj zabezpieczenia jest często wykorzystywany w transakcjach kupna nieruchomości bez udziału kredytu.

Depozyt notarialny Warszawa

Koszty składowania depozytu notarialnego są regulowane przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące ustalania maksymalnych stawek taksy notarialnej, (Dz. U. 2013 r., poz. 237). W obowiązujących przepisach zawarta jest zasada, że notariusz zobowiązany jest do posiadania specjalistycznego konta depozytowego. Pieniądze przeznaczone na depozyt notarialny powinny zostać wpłacone na to konto na dzień przed przebiegiem konkretnej transakcji.

Utworzenie depozytu notarialnego następuje w momencie zdeponowania środków. Protokół przyjęcia depozytu winien precyzyjnie wskazywać na trzy podstawowe aspekty:

  1. warunki depozytu notarialnego oraz reguły dotyczące jego zwrotu lub wydania,
  2. określone terminy i osoby, które mają otrzymać zawarte w depozycie środki,
  3. te zasady muszą zawierać warunki, które można jednoznacznie zweryfikować, bez konieczności interpretacji lub oceny.

Dzięki temu każda strona jest pewna swoich praw i obowiązków wynikających z depozytu notarialnego.