Doręczenie Oświadczeń

Doręczenie Oświadczeń

Przekazywanie oświadczeń to jeden z rodzajów czynności notarialnych. Nasz biuro specjalizuje się w tym zakresie, respektując przepisy zawarte w kodeksie postępowania cywilnego. Możemy przyjąć treść oświadczenia ustnie w naszej kancelarii, zarejestrować go poprzez korespondencję, czy też osobiście odebrać od Państwa w naszej placówce. Notariusz jest obowiązany upewnić się, czy zapisane oświadczenie posiada uregulowane skutki prawne.

W naszym biurze notarialnym, zlokalizowanym w Warszawie, pracownicy są uprawnieni do doręczania oświadczeń. W sytuacjach takich jak wezwanie do zapłaty lub potrącenia wierzytelności, możemy zająć się przekazaniem oświadczenia. Serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy. Prosimy o kontakt z naszą kancelarią.

Protokół doręczenia Oświadczeń

Kiedy notariusz wręcza deklarację, ma obowiązek utworzyć oficjalną willę doręczenia. Gdy nie jest w stanie dostarczyć jej do odbiorcy, sporządza taką samą willę, odnotowując w niej brak powodzenia doręczenia. Może zdarzyć się sytuacja, gdzie osoba otrzymująca deklarację chce błyskawicznie przekazać swoją odpowiedź. W takim wypadku, notariusz zawrze tę odpowiedź w willi, która musi zostać podpisana przez osobę udzielającą odpowiedzi.

Obowiązkiem notariusza jest uwzględnić : treść deklaracji, datę doręczenia lub wiadomość o odmowie jej przyjęcia, imiona i nazwiska stron, a także informacje oraz zawartość potencjalnej odpowiedzi.