Księgi Wieczyste

Księgi Wieczyste

Księgi wieczyste to oficjalny rejestr nieruchomości, który dostarcza najważniejsze i najbardziej aktualne informacje o statusie prawnym danej nieruchomości. Dzięki nim, możemy bezbłędnie zidentyfikować prawdziwego właściciela nieruchomości oraz zrozumieć, jakie prawa są z nieruchomością związane. Informacje, które można znaleźć w księdze wieczystej, obejmują adres nieruchomości, jej funkcję, a także dane o potencjalnych hipotekach. Księgi wieczyste są istotne dla każdej osoby, która planuje kupno domu lub mieszkania, ponieważ są to najważniejsze dokumenty dotyczące nieruchomości.

Księgi wieczyste zarządzane są przez sądy rejonowe. W przypadku Warszawy odpowiedzialnym jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, zlokalizowany przy Al. Solidarności 58. Jego zasięg obejmuje całą Warszawę i okoliczne miejscowości.

Zachęcamy do skontaktowania się z naszym biurem notarialnym, możemy pomóc w interpretacji zapisów księgi wieczystej oraz dostarczyć pomocne informacje na ten temat.

Rejestr Praw Nieruchomości

Rejestr Praw Nieruchomości, znany również jako księgi wieczyste, to oficjalny spis umożliwiający ustalenie legalnej sytuacji poszczególnych nieruchomości. Ten dokument publiczny wskazuje: kto i jakie prawa ma do konkretnego majątku nieruchomego. Podaje także informacje na temat lokalizacji nieruchomości, jej przeznaczenia, jak również hipotek. W praktyce rejestr ten to jeden z kluczowych dokumentów dotyczących posiadłości takich jak domy czy mieszkania. Prowadzony jest on przez sądy rejonowe. W stolicy, rejestr ten prowadzi Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, zlokalizowany przy Al. Solidarności 58, obejmujący swoim zasięgiem całą Warszawę i okoliczne miejscowości. Zapraszamy do skontaktowania się z naszą kancelarią, chętnie uporządkujemy i wytłumaczymy znaczenie poszczególnych wpisów w rejestrze.

Księgi Wieczyste Warszawa

Rejestr Praw Nieruchomości składa się z czterech sekcji, z których każda przeznaczona jest do gromadzenia pewnego rodzaju informacji.

1 sekcja – podaje informacje ogólne dotyczące nieruchomości: lokalizacja, powierzchnia, a także szczegółowe dane takie jak: liczba pięter, ilość pomieszczeń itd. Możemy tam także znaleźć dodatkowe informacje takie jak: prawo albo jego brak do przechodzenia przez inne działki, zasady dotyczące korzystania z parkingu czy placu zabaw.

2 sekcja – zawiera informacje o właścicielu lub użytkowniku nieruchomości. Gdy nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, sekcja ta zapewnia informacje na temat wielkości udziałów każdego z nich.

3 sekcja – zawiera dane o prawach i roszczeniach związanych z nieruchomości. Tutaj znajdziemy informacje na temat obciążeń na nieruchomość takich jak: służebności gruntowe, czyli prawo lub jego brak do przechodzenia przez działkę. To kluczowa sekcja dla potencjalnych nabywców, ponieważ to tutaj znajdują się informacje o możliwości egzekucji z nieruchomości.

4 sekcja – określa hipotekę, z precyzyjnym wyszczególnieniem kwoty i rodzaju waluty, a zatem potencjalne obciążenie nieruchomości. Ta sekcja jest niezwykle ważna dla osób, które planują zakup danej nieruchomości

Czy warto znać zawartość księgi wieczystej?

Poznanie zawartości księgi wieczystej jest kluczowe w sytuacjach:

  • kupna lub najmu nieruchomości,
  • zakupu mieszkania,
  • nabycia działki budowlanej na cel konstrukcji budynku.

Każdy, kto planuje zakup nieruchomości powinien być zaznajomiony z jej aktualnym stanem prawnym przed przystąpieniem do czynności notarialnych. Wgląd do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych dostępny jest przez całą dobę.

W momencie kiedy dokonujemy poprzez akt notarialny transakcji obejmującej przeniesienie, zmianę lub rezygnację z prawa wpisanego w księdze wieczystej – wpis do księgi dokonywany jest na podstawie wniosku zawartego w akcie notarialnym, który notariusz przekazuje do właściwego sądu. Notariusz pobiera opłatę sądową, którą następnie przekazuje do sądu.

W ramach swoich obowiązków, notariusz pokrywa podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn należny od zawartych w formie aktu notarialnego darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym zakresie. Notariusz dostarcza staroście kopie aktów notarialnych, które zawierają zmiany w danych objęte ewidencją gruntów i budynków. Notariusz przekazuje kopie aktu notarialnego takim instytucjom jak Urząd Gminy lub spółdzielnie.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie.