Najem Okazjonalny

Najem Okazjonalny

Najem okazjonalny to prawny mechanizm stworzony w celu gwarantowania praw właścicieli lokalu mieszkalnego, gdy spotykają się z nieuczciwymi najemcami niechętnymi do opuszczenia nieruchomości. Ta forma najmu została włączona do polskiego prawa dzięki ustawie z 17 grudnia 2009 roku, dotyczącej zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowego zasobu gminy, Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Wymaga ona od najemców, zobowiązania do wyrażenia zgody na dobrowolne poddanie się ewentualnej eksmisji. Dla właściciela lokalu to oznacza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu, przy braku chęci ze strony najemców do opuszczenia lokalu, może on podjąć działania egzekucyjne. Serdecznie zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej, gdzie pomożemy przygotować odpowiednią umowę najmu okazjonalnego oraz akt notarialny, oraz udzielimy wszelkich potrzebnych informacji

Najemokazjonalny- co powinna zawierać umowa?

Umowy musi zawarta być w formie pisemnej, bez tego umowa staje się nieważna. Jest to oznaka, że osoby wynajmujące i najemnicy muszą własnoręcznie podpisać dokument, który zawiera treść umowy. Skany umowy nie będą wystarczająco skuteczne.

Najem okazjonalny jest rzadko realizowany, co najczęściej jest spowodowane nieświadomością lub brakiem doświadczenia w jego zawieraniu. Należy jednak pamiętać, że taki typ umowy ma wiele korzyści dla wynajmującego, ponad wszystko poprzez ochronę jego praw. Podczas zawierania umowy o najem okazjonalny, często dołącza się dodatkową umowę, która stosuje rygor egzekucji do płatności czynszu oraz innych opłat wynikających bezpośrednio z umowy najmu okazjonalnego.

To, co dzieli umowę o najem okazjonalny od standardowej umowy najmu lokalu mieszkalnego, to fakt, że może ona być zawarta tylko na określony czas. Ponadto, okres trwania najmu okazjonalnego nie może przekroczyć 10 lat.

Dokumenty niezbędne do przygotowania umowy najmu okazjonalnego

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. dotyczącą ochrony praw najemców, między innymi, które wprowadziła zmiany do Kodeksu cywilnego, umowa najmu okazjonalnego musi zawierać szereg dodatkowych dokumentów:

  • oznaczenie przez najemcę miejsca, w którym ma możliwość zamieszkania w sytuacji przeprowadzenia egzekucji,
  • zobowiązanie właściciela obiektu, do którego się przeniesie najemca, że ten może tam zamieszkać, jeśli wystąpi taka potrzeba,
  • deklaracja najemcy o gotowości do poddania się egzekucji co do opróżnienia mieszkania.

Wymagane jest, aby oświadczenie najemcy o gotowości do poddania się egzekucji było sporządzone w formie aktu notarialnego. Pozostałe dokumenty mogą zostać przygotowane w standardowej formie pisemnej.

Rozwiązanie umowy najmu okazjonalnego

Zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony praw lokatorów, najem okazjonalny może podlegać rozwiązaniu w następujących przypadkach:

Gdy najemca mimo otrzymania upomnienia pisemnego, nadal niewłaściwie używa mieszkania wbrew postanowieniom umowy lub przeznaczeniu lokalu, zaniedbując jednocześnie swoje obowiązki. Do tego dochodzi kiedy powoduje szkody lub niszczy sprzęt przeznaczony do wspólnego użytku mieszkańców, a także w sytuacji, gdy najemca narusza zasady współżycia w domu na tyle poważnie czy uporczywie, że przeszkadza to innym lokatorom czy mieszkańcom budynku.

Gdy najemca nie ureguluje opłat za czynsz lub inne płatności umowne na przestrzeni co najmniej trzech pełnych okresów płatności, mimo otrzymania pisemnego ostrzeżenia o zamiarze rozwiązania umowy oraz wyznaczenia nowego, miesięcznego terminu zapłaty zobowiązań zaległych i bieżących.

Gdy najemca bez pisemnej zgody właściciela lokalu wynajmuje, podnajmuje lub udziela prawa do bezpłatnego korzystania z mieszkania lub jego części.

Dodatkowo, najem okazjonalny ma możliwość zostania rozwiązany w jeszcze jednej sytuacji – kiedy najemca traci prawo do zamieszkania w lokalu, który wskazał jako miejsce zamieszkania w dodatku do umowy najmu okazjonalnego i nie przedstawił alternatywy innego mieszkania lub pisemnej zgody właściciela innego mieszkania na możliwość zamieszkania tam w przypadku eksmisji.