Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo notarialne Warszawa

Notarialna reprezentacja prawna to proces, w ramach którego ustanawia się reprezentanta, który może działać na naszą korzyść, gdy nie jesteśmy w stanie osobistej aktywnej uczestniczyć w naszych sprawach prawnych. W wyniku tego ustanowienia przedstawiciel prawny uzyskuje upoważnienie do wykonywania różnych czynności prawnych, takich jak podpisywanie konkretnych dokumentów, nabywanie lub zbywanie mienia, a nawet odbieranie emerytury z placówki pocztowej.
Reprezentowanym jest osoba, która udziela upoważnienia do reprezentacji, musząca posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Reprezentantem jest osoba prywatna lub korporacyjna, która otrzymała upoważnienie do pełnienia roli przedstawiciela. Serdecznie zapraszamy do naszego biura notarialnego w Warszawie, aby sformalizować proces notarialnej reprezentacji prawnej.

Jak cofonąć pełnomocnictwo notarialne?

Konieczność odwołania pełnomocnictwa notarialnego może pojawić się w dowolnym momencie i nie wymaga zgody pełnomocnika (zgodnie z art. 101 kodeksu cywilnego). Takie odwołanie zazwyczaj ma miejsce, gdy pełnomocnik nie wykonuje należytej roli, czyni błędy, co prowadzi do powstania niekorzystnych konsekwencji prawnych dla mocodawcy. Odwołanie pełnomocnictwa jest deklaracją intencji (najczęściej przedstawioną na piśmie), która informuje o anulowaniu udzielonego upoważnienia. Takie oświadczenie powinno zawierać następujące elementy:

  • miejsce i datę sporządzenia,
  • nagłówek – „Anulowanie pełnomocnictwa”,
  • identyfikację mocodawcy,
  • identyfikację pełnomocnika,
  • typ pełnomocnictwa, które pierwotnie zostało udzielone i zakres jego anulowania,
  • własnoręczny podpis mocodawcy.