Poświadczenie podpisu

Notarialne poświadczenie podpisu

Notarialne poświadczenie podpisu pozwala ponad wszelką wątpliwość uznać jego autentyczność. Z tego względu jest wymagane w przypadku niektórych czynności prawnych – podpisania umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, podpisania umowy zbycia przedsiębiorstwa, udzielaniu pełnomocnictwa.

Potwierdzenie autentyczności podpisu polega na złożeniu podpisu trwałym środkiem pisarskim w obecności notariusza lub uznaniu złożonego wcześniej podpisu za własny. Aby móc sporządzić akt poświadczenia podpisu notariusz musi wcześniej ustalić tożsamość osoby, która ten podpis złożyła.

Jak uzyskać podpis poświadczony notarialnie?

Notarialne poświadczenie podpisu wymaga spełnienia określonych warunków formalnych. Podstawowym jest okazanie notariuszowi ważnego dokumentu tożsamości. Może to być dowód osobisty lub paszport, ewentualnie karta pobytu. Na tej podstawie notariusz potwierdza tożsamość osoby, która złożyła w jego obecności podpis lub uznała za swój podpis złożony wcześniej.

Należy przy tym pamiętać, że z dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym wiąże się, poza domniemaniem autentyczności podpisu, również domniemanie istnienia dokumentu w dacie poświadczenia (tzw. data pewna). Warto również mieć świadomość, że poświadczenie podpisu przez notariusza nie wpływa na zmianę charakteru całego dokumentu na urzędowy, a jedynie sprawia, że zyskuje on urzędową klauzulę poświadczeniową. W celu objęcia taką rangą całego dokumentu konieczne jest jego sporządzenie w formie aktu notarialnego.

Co musi zawierać notarialne poświadczenie podpisu?

Żeby poświadczenie podpisu przez notariusza mogło zostać uznane za ważne, musi zawierać kilka istotnych elementów. Należą do nich:

  • data dzienna poświadczenia (na życzenie klienta dokument może również zawierać godzinę w formacie godzina i minuta)
  • nazwę i adres kancelarii, z której usług korzystamy przy poświadczeniu,
  • podpis notariusza oraz jego pieczęć.

Istotną kwestią jest w tym przypadku środek pisarski, którym został złożony podpis. Musi to być trwały środek pisarki, który uniemożliwia zmianę treści podpisu. Za taki środek uważa się długopis lub pióro. Ważne jest również to, że nie ma możliwości notarialnego poświadczenia podpisu bez osobistego udziału osoby składającej podpis, nawet jeśli został on złożony wcześniej, a osoba go składająca potwierdza ten fakt w rozmowie telefonicznej lub korespondencji mailowej.

Akt poświadczenia podpisu – Mokotów

Czynności związane ze sporządzeniem aktu poświadczenia podpisu przeprowadzamy w siedzibie Kancelarii Notarialnej na Mokotowie. W sytuacji, w której występują szczególne okoliczności zapewniamy możliwość dokonania czynności poza siedzibą Kancelarii. Zapewniamy obsługę na terenie całego miasta Warszawa.