Protokoły notarialne

Protokoły notarialne 

Protokoły notarialne to oficjalne dokumenty sporządzone przez notariusza, które zawierają zapis czynności notarialnych, takich jak np. przeprowadzenie transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, sporządzenie testamentu czy aktu założycielskiego spółki. Dokument ten jest prawnym potwierdzeniem zdarzeń, które miały miejsce podczas czynności notarialnej i potwierdza ich zgodność z prawem.