Opłaty

Opłaty notarialne, jakie pobiera notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych dzielimy na 3 grupy

Opłaty sądowe
Wynagrodzenie notariusza (taksa notarialna)
Podatki pobierane przez notariusza, jako płatnika
W naszej kancelarii na temat opłat można uzyskać informację telefonicznie.
Zapraszamy do kontaktu z kancelarią.
Taksa notarialna, naliczana jest od wartości czynności notarialnej. Kwota taksy notarialnej jest regulowana przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ((Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564), powiększone o należny podatek VAT. Taksa notarialna obowiązuje na terenie całego kraju i reguluje maksymalną kwotę należną za wykonanie danej notarialnej czynności.
Opłata jest zależna od wartości przedmiotu danej notarialnej czynności. Jest ona naliczana procentowo lub kwotowo.
Wynagrodzenie notariusza jest zależne od wartości przedmiotu czynności notarialnej, jednak w przypadku wielu czynności wysokość taksy została określona kwotowo – co jest wymienione w paragrafach 8-16 powołanego rozporządzenia.
Usługi notarialne obejmuje podatek od usług (VAT) i towarów wynoszący aktualnie 23%. Do pobieranej taksy notarialnej jest zatem doliczany podatek VAT.
Maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi od wartości przedmiotu czynności notarialnej: