Sprawy spadkowe

W naszej kancelarii notarialnej oferujemy usługę sporządzania protokołu dziedziczenia. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.

Prawo handlowe

Zapraszamy do odwiedzenia naszej kancelarii notarialnej w Warszawie, gdzie pomożemy Ci w realizacji procedur prawnych związanych z prawem handlowym.

Pozostałe sprawy

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę aktu notarialnego.

Oferta

Czynności Notarialne

Akt notarialny

Usługi notarialne, takie jak sporządzanie dokumentów w formie aktu notarialnego, powinny być wykonywane tylko przez licencjonowanych notariuszy.

Darowizna

Każde podmioty prawne, w tym osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, mogą pełnić rolę dawcy i beneficjenta w umowie darowizny.

Księgi Wieczyste

Księgi wieczyste to oficjalny rejestr nieruchomości, który dostarcza najważniejsze i najbardziej aktualne informacje o statusie prawnym danej nieruchomości.

Depozyt Notarialny

Depozyt notarialny jest pewną gwarancją dla stron umowy. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przechowywanych wartości.

Dziedziczenie

Dziedziczenie to proces, w którym majątek zmarłej osoby (wszystkie jej dobra i zobowiązania) przechodzi na osoby uprawnione, tzw. spadkobierców.

Doręczenie Oświadczeń

Przekazywanie oświadczeń to jeden z rodzajów czynności notarialnych. Nasze biuro specjalizuje się w tym zakresie, respektując przepisy zawarte w kodeksie postępowania cywilnego.

Lex est quod notamus
To co piszemy, stanowi prawo

Seneka Młodszy
Kilka słów o nas

Notariusz Warszawa Mokotów - Artur Szadkowski, Sylwia Dolega

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę aktu notarialnego. Czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego.
Przy dokonywaniu czynności obowiązkiem notariusza jest czuwanie nad należnym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może spowodować skutki prawne. Oznacza to, iż rolą notariusza obok dokonywania czynności notarialnych jest również udzielanie stronom wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności. Ponadto akty i dokumenty powinny być sporządzane w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Notariusze Artur Szadkowski, Sylwia Dolega: Czynności notarialne

Kancelaria Notarialna Artur Szadkowski, Sylwia Dolega zapewnia kompleksową obsługę notarialną osób fizycznych i prawnych. Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie zapewniamy:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzanie poświadczeń,
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Wśród czynności notarialnych, które realizujemy na szczególną uwagę zasługuje:

Kancelaria notarialna – Warszawa, Mokotów

Siedzibą Kancelarii jest warszawska dzielnica Mokotów. Do współpracy zachęcamy Klientów z Mokotowa i sąsiadujących dzielnic. W sytuacji, w której przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności zapewniamy możliwość dokonania czynności poza siedzibą Kancelarii. Oferujemy obsługę notarialną na terenie całego miasta.
W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

Dokumenty / wiedza
Zapraszamy do odwiedzenia działu w którym zapoznają się Państwo z dokumentami jakie są wymagane przy danej sprawie.
our Testimonial

What Our Clients Say?

From the Blog

Our Latest Article

Contact With Us

About Free Consultation